Hier vindt u de regelementen voor zowel de ladder als de wintercompetitie.

 

Laddercompetitie S.V. W.I.K. 

 

We starten op de eerste woensdag na ingaan van de zomertijd

We spelen door tot de 2e woensdag in oktober.

Mochten er door omstandigheden te veel avonden uitvallen, dan kan de wedstrijdleider besluiten om extra speelronden toe te voegen.

 

De laddercompetitie wordt gespeeld op de woensdagavond.

 

Loting vanaf 19:35 uur. Start om 19:45 uur.

 

De competitie wordt gespeeld over de beschikbare  avonden tot half oktober. 

 

Start is deeerste woensdagna ingang van de zomertijd

 

De eerste 15 avonden die u gespeeld heeft tellen voor het klassement, daarna kunt u de slechtste 3 avonden verbeteren.

 

 

Indeling van de Loting:
Bij aankomst op de woensdagavond dient u uw naamkaartje van het bord te halen en op de tafel neer te leggen.Hier bent u dus zelf verantwoordelijk voor.

 

Mocht u dit vergeten, dan volgt automatisch plaatsing achterin.

 

Tevens kunt u een verzoek doen om eventueel voorin of achterin geloot te worden. Dit dient u tijdig voor de loting aan te geven.

 

Spelers die te laat komen worden achterin bij geplaatst. Dit kan tot de laatste groep vertrokken is. Daarna kunt u niet meer mee spelen.

 

Met de loting word er rekening mee gehouden dat familieleden niet tegen elkaar spelen (dit om problemen te voorkomen).

 

Verder speelt iedereen tegen iedereen !!!!!!   (Als u het hier niet mee eens bent is het jammer). 

 

Voor jeugdspelers geldt dat zij in de eerste koppels geloot worden zodat zij tijdig klaar zijn. 

 

Loting:

 

De loting gebeurt tussen 19:35 en 19:40 uur

 

Voor deze tijd dient u dus uw naamkaartje van het bord gehaald te hebben.

 

Tevens dienen de banen dan vrij gemaakt te worden (stoppen met trainen).

 

Aanvang van de start:

 

Om 19:45 starten we met het eerste koppel en dienen de overige spelers van de baan te zijn (wilt u langer trainen dan dient u eerder aanwezig te zijn). 

 

Het volgende koppel maakt zich gereed op baan 1, als de nummer twee van het koppel voor hun baan 2 afgeslagen heeft en gaat putten.

 

Zodra zij naar baan 3 gaan kan het volgende koppel starten op baan 1. 

 

Om opstoppingen te voorkomen dient u uw baan bezet te houden tot dat de baan voor u vrij is.

 

Loop dus niet door naar de volgende baan om alvast uw koffer weg te zetten, want dan denken de spelers achter u dat de baan vrij is.

 

 

 

Notering van de score: 

 

De score wordt bijgehouden op de officiële scorekaart van de vereniging.

 

De speler die als eerste geloot is, schrijft een kaart met de namen van beide spelers.

 

De score wordt door uw tegenstander ingevuld en als u klaar bent neemt u de kaart over, zodat u uw score kan controleren en de score van uw tegenstander kan invullen.

 

Hierna geeft u de scorekaart weer terug, zodat uw tegenstander ook zijn score kan controleren. 

 

Om het spel zo vlot mogelijk door te laten lopen en om uw tegenstander zo weinig mogelijk te storen dient u achter bij de baan de score in te vullen en de kaart door te geven! 

 

U kunt, als het vele heen en weer lopen te moeilijk voor u is, dispensatie aanvragen bij de wedstrijdleiding om op twee kaarten de score bij te houden.

 

U en uw tegenstander vullen dan beide een scorekaart in.

 

Houdt er dan wel rekening mee dat u voldoende afstand neemt van uw tegenstander en niet bij hem voor de tegel gaat staan, maar schuin achter hem of halverwege een hindernis. 

 

Als het aantal deelnemers oneven is bestaat de laatste spelersgroep uit drie personen.

 

Speler 3 start met schrijven voor speler 1, speler 1 schrijft voor speler 2 en speler 2 schrijft voor speler 3. 

 

Na afloop dient u de score’s van u en uw tegenstander op te tellen en te noteren in de juiste ruimte op de scorekaart (A bij score A, en B bij score B). 

 

Tevens dient u de eenen van de twee ronden op te tellen en in te vullen in de ruimte links bij uw naam. 

 

Hierna controleert u uw kaart op eventuele fouten en levert dan de kaart in bij de wedstrijdleiding.

 

Deze controleert dan de kaart of alles juist is!! (helaas worden er vaak fouten gemaakt). 

 

Correcties bij foutieve notering: 

 

Mocht er dan toch nog een fout inzitten, dan word de volgende correctie toegepast:

 

- Bij een te hoog ingevulde score blijft deze fout staan (u heeft deze zelf gecontroleerd).

 

- Bij een te laag  ingevulde score wordt deze gecorrigeerd naar de juiste score.

 

- De optelling van de eenen wordt gecorrigeerd naar het juiste aantal (te hoog of te laag).

 

- De eindoptelling wordt gecorrigeerd naar de scores van de desbetreffende speler. 

 

Klasse Indeling: 

 

Er is een A-klasse en een B-klasse.

 

In de A-klasse spelen de beste 15 spelers van het jaar er voor.

 

De overige spelers worden in de B-klasse ingedeeld. 

 

De wedstrijdleiding kan eventueel beslissen om een speler toch in de A-klasse te laten spelen, hierdoor kunnen er soms meer dan 15 spelers in de A-klasse uitkomen.

 

Dit wordt het jaar erop dan weer recht getrokken. 

 

Ook nieuwe spelers kunnen in een hogere klasse ingedeeld worden dan de laagste klasse, dit wordt door de wedstrijdleiding beslist (denk b.v. aan spelers die van een andere vereniging komen).

 

Spelers die na enkele jaren weer gaan golfen worden ingedeeld in die klasse waar zij het laatst gespeeld hebben (terug zoeken in de uitslagenlijsten van de competitie).

 

 Bij toename of afname van het aantal deelnemers kan de wedstrijdleiding beslissen of er een klasse wordt toegevoegd of vervalt.

 

 Het aantal spelers per klasse kan door de wedstrijdleiding aangepast worden.

 

Dit wordt met de algemene leden vergadering vast gesteld, afhankelijk van het aantal spelers per klasse die de competitie uit zullen spelen in dit nieuwe jaar.

 

 

 

Prijzen:

 

 1e t/m 3e plaats.

 

 Per klasse zijn er drie prijzen te winnen voor de No’s 1 t/m 3.

 

 Hiervoor geldt dat degene met de laagste score, na 15 gespeelde avonden en 3 verbeteringen als 1e eindigt.

 

 Bij gelijke stand wordt er geen barrage gespeeld, maar worden de prijzen aangepast.

 

B.v. als er twee op de tweede plaats eindigen dan  2 x een 2e prijs en vervalt de 3e prijs.

 

Bij meerdere spelers op de 3e plaats worden er meerdere 3e plaats bekers uitgereikt.

 

Men dient wel 15 avonden gespeeld te hebben om in aanmerking te komen voor een prijs.

 

 

  

 

Enen Trofee: 

 

Met ingang van 2023 is hier geen prijs voor, hiervoor in de plaats komt een prijs voor de beste dame

 

Per klasse is er ook een eenen trofee te winnen. 

 

Hiervoor geldt, dat degene die na 15 avonden de meeste eenen heeft, winnaar is.

 

Ook geldt echter dat men niet perse 15 avonden gespeeld hoeft te hebben.

 

Iemand met een niet volledige competitie kan dan toch de meeste eenen hebben geslagen.

 

 Barrage bij gelijke stand:

 

 Er worden twee volle ronden gespeeld waarbij alleen de eenen tellen (men hoeft dus niet af te putten).

 

Degene die in deze twee ronden de meeste eenen maakt is winnaar.

 

Is de stand na twee ronden nog gelijk dan geldt:

 

 

 

5 x baan 18 slaan (speler die begint slaat 5x, daarna slaat de volgende speler 5x)

 

Loting beslist wie er begint.

 

Na gelijke stand, na 5 x slaan, dan slaat de tweede speler als eerste 5 x.

 

Is de stand na 10 x slaan nog gelijk, dan wordt er om en om geslagen tot er verschil is.

 

Er wordt opnieuw geloot om te bepalen wie er als eerste begint.

 

 

 

Barrage avond:

 

 

 

De barrage avond is de eerste avond na de competitie ( 23e avond ).

 

Inclusief de uitwisseling WIK – Duinholers.

 

Wie niet aanwezig is wordt als laatste geplaatst.

 

 18 Banen cup:

 

 Speler die in de wedstrijdavonden alle 18 banen in een keer gemaakt hebben ontvangen een 18 banen vaantje (is in 2004 ingevoerd).

 

Ook nu geldt dat men niet perse 15 competitie avonden gespeeld hoeft te hebben om mee te doen.

 

Spelers die in het bezit zijn van een vaantje, ontvangen hierna een nummer met het aantal keren dat men deze 18 banen cyclus voltooid hebben.

 

Dus als u een vaantje heeft, ontvangt u de volgende keer een nummertje 2 resp.3  enz.enz.

 

 Barrage  18 banen cup:

 

 

 

Per jaar wordt er door spelers die de 18 banen gemaakt hebben barrage gespeeld voor de 18 banen cup.

 

Hiervoor geldt:

 

Er worden twee volle ronden gespeeld en degene die de meest verschillende banen maakt is winnaar (men hoeft dus niet af te putten).

 

Loting bepaalt de volgorde van de deelnemers.

 

Ook hoeft een speler die de eerste ronde een baan gemaakt heeft, deze in de tweede ronde niet te spelen.

 

Is de stand na twee ronden nog gelijk dan geldt:

 

 

 

5 x baan 18 slaan (speler die begint slaat 5x, daarna slaat de volgende speler 5x)

 

Loting beslist wie er begint.

 

Na gelijke stand, na 5 x slaan, dan slaat de tweede speler als eerste 5 x.

 

Is de stand na 10 x slaan nog gelijk, dan wordt er om en om geslagen tot er verschil is.

 

Er wordt opnieuw geloot om te bepalen wie er als eerste begint.

 

Barrage avond:

 

De barrage avond is de eerste avond na de competitie (3e woensdag in oktober).

 

Wie niet aanwezig is wordt als laatste geplaatst.

 

 

 

Verbeteringsklassement Heren / Dames:

 

Het verbeteringsklassement geldt over de uitslag van het vorig jaar t.o.v. de uitslag van het gespeelde jaar.

 

Hierbij moet men wel de gehele competitie uitgespeeld hebben om een gemiddelde score te hebben.

 

Heeft men geen gehele competitie uitslag dan heeft men ook geen score van dat jaar en komt men niet in aanmerking voor dit klassement.

 

Dus gespeelde jaar en jaar ervoor dienen geheel gespeeld te zijn.

 

 Bij gelijk geëindigde geld dat diegene met de laagste scores heeft moeten verbeteren als beste geplaatst wordt.

 

 

 

Besluiten bij slecht weer

 

Artikel 1.10.3..FNMB.

 

Een wedstrijd kan worden onderbroken, afgebroken of afgelast bij slechte weersomstandigheden of andere overmachtsituaties uit oogpunt van openbare orde of veiligheid.

 

Onder slechte weersomstandigheden wordt verstaan, dat de te bespelen baan door de spelersgroep is droog gemaakt en bij slagaanvang van de volgende groep opnieuw moet worden droog gemaakt.

 

 

 

Gestelde tijd waarna de beslissing genomen wordt om te stoppen is 30 minuten.

 

 

 

Stoppen tijdens de eerste ronde

 

 

 

Als in de eerste ronde gestopt wordt en deze na de gestelde tijd niet hervat kan worden, geldt het volgende.

 

Als niet alle koppels de eerste ronde gespeeld hebben, komt deze ronde te vervallen en wordt de avond afgelast.

 

 

 

Stoppen tijdens de tweede ronde

 

 

 

Als er in de tweede ronde gestopt wordt en het laatste koppel van de eerste ronde binnen is, geldt het volgende.

 

De score van de eerste ronde blijft staan (is geldig voor de competitie).

 

De score van de tweede ronde vervalt voor de spelers die al twee ronden gespeeld hebben.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inhalen van de tweede ronde.

 

 

 

Het inhalen van de tweede ronde kan op twee manieren.

 

1e keuze: U kunt een afgelaste ronde inhalen direct op de eerstvolgende avond dat u weer

 

               aanwezig bent. U speelt deze avond dan drie ronden.

 

                Als u dit wenst te doen, dient u dit voor de loting aan te geven.

 

                Spelers die dit hebben aangegeven worden voorin geloot.

 

 

 

2e keuze: U kunt een afgelaste ronde inhalen op het einde van de competitie.

 

               Zodra u de 15e avond gespeeld heeft, telt de eerst volgende avond voor het inhalen

 

               van de afgelaste ronde.

 

               Als er meerdere ronden afgelast zijn, telt de eerste ronde voor de eerste afgelaste

 

               avond. De tweede voor de tweede afgelaste avond. Enz. enz.

 

U kunt een gemiste ronde niet zomaar tijdens een willekeurige avond inhalen.

 

Dit kan alleen op de twee bovenstaande manieren gedaan worden.

 

 Mocht U echter door omstandigheden avonden tekort komen dan kan u in, overleg met de wedstrijdleiding, vanaf de 16e avond eventueel drie ronden spelen om toch uw afgelaste ronden uit te spelen.

 

 

 

Regeling uitwisseling WIK – Duinholers :

 

 

 

Tijdens de ALV van 6 maart 2013 is besloten om de uitwisseling in Lexmond extra toe te voegen als inhaal dag.

 

U kunt dus alsnog 4 ronden (2 avonden inhalen).

 

Tevens telt de uitwisseling mee voor de uitgespeelde spelers om de 18 banen cup vol te krijgen.

 

Bij af lassing van de speeldag schuift deze mee door naar de nieuwe speeldag.

 

Mocht deze na de feestavond komen dan kan het bestuur besluiten om op een andere datum deze inhaal dag te plannen.

 

 

 

Overige regels en mededelingen:

 

Verder gelden de overige regels van de F.N.M.B (Regelementenboek)

 

Mobiele telefoons dient u UIT TE ZETTEN tijdens het spelen op de baan (straf FNMB hoofdstuk XI art.5.1)

 

Beslissingen van de wedstrijdleiding dienen gerespecteerd te worden.

 

 

 

Wintercompetitie S.V. W.I.K.

Opzet van de wintercompetitie:

De wintercompetitie wordt gespeeld op de woensdagavond.
De competitie wordt gespeeld over de avonden van de maanden november, december, januari.
De maand februari is inhaal maand ( 3 avonden)
Het aantal te spelen avonden kan jaarlijks iets verschillen i.v.m. feestdagen.
5-24-25-26-31 december en 1 januari is er geen competitie avond als deze op 1 van deze dagen valt.
Tevens de avond van het oliebollen- / nieuwjaar toernooi vervalt als competitie avond.

Gelieve om 19:45 uur aanwezig te zijn i.v.m. het ophalen en gereed maken van de banen.

Indeling van de Loting:

Vernieuwd loting systeem: vanaf 2014/2015 ingevoerd.
De loting gebeurt tussen 19:55 en 20:00 uur.
Iedere speler trek een kaart uit de beschikbare speelkaarten.
Aan de hand van ingedeelde lijst wordt de plaats bepaalt van de indeling.

Oude loting systeem:
(Bij aankomst op de woensdagavond dient u uw naamkaartje van het bord te halen en op de tafel neer te leggen.Hier bent u dus zelf verantwoordelijk voor.)

Bij loting wordt er aan de hand van het aantal deelnemers bepaalt hoeveel banen er ingedeeld worden.(max. 6 spelers per baan)
Loting bepaalt de koppel indeling voor het punten klassement.
Als er op beide banen een oneven aantal is dan telt de laatst speler van de ene baan samen met de laatste speler van de andere baan.

Als er op slechts één baan een oneven aantal is dan telt de laatste speler met zijn of haar score samen met de gemiddelde score van de overige spelers op beide banen.


Iedereen tegen iedereen geloot worden. (Als u het hier niet mee eens bent is het jammer).Aanvang van de start:

Omstreeks 20:00 starten we met het spelen van de 1e serie banen.
Als alle banen gereed zijn wordt er gewisseld naar de volgende baan.
Na 2 banen is er ongeveer 15 min pauze.
Hierna worden de overige 2 banen gespeeld.

Notering van de score:

De score wordt bijgehouden op de officiële scorekaart van de vereniging.
Deze worden aan het begin uitgereikt aan de spelers.
Als koppel bent u verantwoordelijk voor het juist invullen van de scores.
In overleg bepalen wie deze invult.


Na afloop dient u de score’s van u en uw tegenstander op te tellen en te noteren in de juiste ruimte op de scorekaart.
Hierna controleert u uw kaart op eventuele fouten en levert dan de kaart in bij de wedstrijdleiding.
Deze controleert dan de kaart of alles juist is!! (helaas worden er vaak fouten gemaakt).Correcties bij foutieve notering:

Mocht er dan toch nog een fout inzitten, dan word de volgende correctie toegepast:
- Bij een te hoog ingevulde score blijft deze fout staan (u heeft deze zelf gecontroleerd).
- Bij een te laag ingevulde score wordt deze gecorrigeerd naar de juiste score.
- De optelling van de eenen wordt gecorrigeerd naar het juiste aantal (te hoog of te laag).
- De eindoptelling wordt gecorrigeerd naar de scores van de desbetreffende speler.Klasse Indeling:

Er is maar 1 klasse voor alle spelers.

Prijzen:

Punten klasement:

Het punten klassement wordt bepaald door het aantal hole slagen per avond bij elkaar op te tellen.
Aantal avonden kan per jaar zoals boven omschreven iets verschillen.
Hiervoor is de winterbokaal, waarop de naam van de winnaar komt te staan.

Bij gelijke stand wordt er geen barrage gespeeld, maar worden de namen van de spelers die gelijk geëindigd zijn op de 1e plaats erop genoteerd.
Loting bepaald wie als 1e de beker dan een gedeelte van het jaar mag hebben.
Het kan voorkomen dat een speler zonder de gehele competitie uitgespeeld te hebben winnaar kan worden, omdat hij meeste punten behaald heeft over eventueel minder avonden.

Te behalen aantal punten per avond:
Tot 67 7 punten
68-72 6 punten
73-77 5 punten
78-82 4 punten
83-87 3 punten
88-92 2 punten
93 en hoger 1 punt

Score klassement:

Over de gespeelde avonden is er ook een score klassement.
Deze is voor de speler die het minst aantal hole slagen behaald heb over het aantal gespeelde avonden.
Men dient wel de gehele competitie uitgespeeld te hebben.

Bij gelijk stand worden er meerdere eerste prijzen uitgereikt.


Verbeteringsklassement:

Het verbeteringsklassement geldt over de uitslag van het vorig jaar t.o.v. de uitslag van het gespeelde jaar.
Hierbij moet men wel de gehele competitie van het vorige jaar uitgespeeld hebben om een geldige gemiddelde score te hebben.
Heeft men geen gehele competitie gespeeld dan heeft men dus ook geen score van dat jaar en komt men niet in aanmerking voor dit klassement.

Dus gespeelde jaar en jaar ervoor dienen geheel gespeeld te zijn.

Bij gelijk stand worden er meerdere eerste prijzen uitgereikt.


Besluiten bij slecht weer

Bij eventueel slechte weersomstandigheden kan de wedstrijdleiding beslissen of er een avond afgelast wordt.
Dit wordt tijdig door wedstrijdleiding bekend gemaakt en van tevoren medegedeeld.
Bij onvoorziene omstandigheden kan er in de kantine beslist worden of er een avond afgelast wordt.Regels betreffende de banen:

Baan-1 Rechte baan:
Vanaf afslag, halve meter vanaf afslag is grenslijn.
Hierna verder spelen waar de bal terecht komt.

Baan-2 Wip:
Wip dient correct via de voor en achterkant gespeeld te worden.
Eraf over de zijkant moet men opnieuw spelen vanaf de afslag.
Grenslijn achter de wip.

Baan-3 Drie blokken:
Bal dient rechts langs de blokken te gaan.
Grenslijn achter het 3e blok.

Baan-4 Schans:
Bal dient via de schans gespeeld te worden.
Grenslijn achter de schans.

Baan-5 Schans met net:
Bal dient vanaf de afslag in het net gespeeld te worden.
Een bal die mis is moet opnieuw vanaf de afslag gespeeld worden
Een bal die uit het net spring geldt als mis en moet opnieuw vanaf de afslag gespeeld worden

Baan-6 3 Poortjes:
Bal dient vanaf de afslag door de poortjes gespeeld te worden.
Anders opnieuw vanaf afslag spelen.
Grenslijn achter het 3e poortje


Baan-7 Brug:
Bal dient over de brug gespeeld te worden.
Anders opnieuw vanaf afslag spelen.
Grenslijn achter de brug.

Baan-8 Passage:
Bal dient via de passage gespeeld te worden.
Alle ingangen mag men bespelen.
Blijft de bal in de passage dan opnieuw spelen vanaf de afslag
Er langs mag niet.
Grenslijn achter de passage.

Baan-9 Schuine punten:
Bal dient over grenslijn te komen achter de laatste schuine punt.
Anders opnieuw vanaf de afslag spelen.

Baan-10 4 Stenen:
Vanaf afslag, halve meter vanaf afslag is grenslijn.
Hierna verder spelen waar de bal terecht komt.

Baan-11 Vulkaan:
Bal dient vanaf de afslag in de vulkaan gespeeld te worden.
Is de bal mis dan de moet men vanaf de afslag opnieuw spelen.

Baan-12 Kist met 3 gaten:
Bal moet via 1 van de 3 gaten gespeeld worden.
Langs de kisten mag niet.

Baan-13 Bulten:
Bal over de 2 bulten spelen.
Grenslijn achter de 2e bult.

Baan-14 Versmalling:
Bal dient versmalling te passeren.
Grenslijn achter 2e blok van de versmalling.

Baan-15 Oploop hoekbaan:
Grenslijn is de koppeling van de cirkel met de hoekplaat.
Anders opnieuw vanaf de afslag spelen.

Baan-16 Vlakke hoek:
Grenslijn is de koppeling van de cirkel met de hoekplaat.
Anders opnieuw vanaf de afslag spelen.

Baan-17 Platte kist:
Vanaf de afslag spelen door de kist.
Bal dient de kist gepasseerd te zijn.
Grenslijn is de uitgang van de kist.

Baan-18:
Vanaf de afslag spelen door de kist.
Bal dient de kist gepasseerd te zijn.
Grenslijn is de uitgang van de kist.

Overige regels en mededelingen:

Mobiele telefoons dient u UIT TE ZETTEN tijdens het spelen op de baan.

Beslissingen van de wedstrijdleiding dienen gerespecteerd te worden